Μενού Κλείσιμο
  • Αναγνώριση Κλήσης με μνήμη των τελευταίων 50 εισερχόμενων κλήσεων. Τηλεφωνικός κατάλογος 50 τηλεφωνικών αριθμών Δυνατότητα επανάκλησης των τελευταίων 20 εξερχόμενων κλήσεων Οθόνη LCD 2 γραμμών…

Καλέστε μας !